• +420 777 797 300

Trestní právo procesní, 5. aktualizované a doplněné vydání podle stavu k 1. 3. 2018 / Jelínek Jiří

Trestní právo procesní, 5. aktualizované a doplněné vydání podle stavu k 1. 3. 2018

Popis

Vysokoškolská učebnice systematicky vykládá základní pojmy a instituty trestního řádu, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Nové, již páté aktualizované a doplněné vydání plní v prvé řadě funkci aktualizační. Reagujeme na neustálý rozvoj trestněprocesní legislativy, ke kterému došlo od předchozího vydání. V učebnici uvádíme také novou judikaturu a poznatky, ke kterým dospěla nauka i aplikační praxe. Text vychází ze stavu právní úpravy platné ke dni 1. března 2018 a z judikatury k této úpravě. Ve snaze přiblížit čtenářům teoretické výklady na praktických příkladech a prohloubit tak pedagogický význam učebnice odkazují autoři nově na aplikace jednotlivých pojmů, institutů a procesních situací, jak byly zpracovány v souboru klauzurních prací (Praktikum z trestního práva. Klauzurní práce s řešením. 6. vydání, Leges, 2016). V příloze jsou pak k jednotlivým kapitolám přehledně přiřazeny věcně souvisící klauzurní práce. Vedoucím autorského kolektivu skládajícího se z akademiků i významných představitelů justiční praxe byl prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. Učebnice je určena především vysokoškolským studentům, ocení ji však také praktikující právníci, kterým poskytne rychlou orientaci v neustále se měnící právní úpravě.

Autoři: Jelínek Jiří
Dostupnost: do 2 pracovních dní
1 050 Kč
1 019 Kč

Parametry

Název Trestní právo procesní, 5. aktualizované a doplněné vydání podle stavu k 1. 3. 2018
Autor Jelínek Jiří
Druh sortimentu Vázaný
Jazyk čeština
Značka (nakladatel) Bookretail s.r.o.
Rok vydání
Pořadí vydání 1. vydání
Rozměry *
Počet stran 864
EAN 9788075022783
ISBN 978-80-7502-278-3
Interní kód 0271115