• +420 777 797 300

Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 1. ročník základných škôl

Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 1. ročník základných škôl

Popis

Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 1. ročník ZŠ sú výborným pomocníkom pri osvojovaní si základných pravopisných zručností, ale rozvíjajú aj pozornosť, bystrosť, fantáziu a obohacujú slovnú zásobu žiaka. Diktáty sú zamerané na písanie a precvičovanie hlások, slabík, dvojhlások, slov, slovných spojení, viet a opakovanie. Vybrané texty sú prirodzené, veku primerané a adekvátne nasýtené gramatickými javmi. Nácvičné diktáty sú súčasťou Pravopisných cvičení pre 1. ročník ZŠ. Nadväzujú na učivo šlabikárov pre 1. ročník ZŠ, zodpovedajú Štátnemu vzdelávaciemu programu a korešpondujú s požiadavkami ISCED 1 na žiakov 1. ročníka ZŠ v predmete slovenský jazyk a literatúra.

Autoři:
Dostupnost: do 2 pracovních dní
64 Kč
56 Kč

Parametry

Název Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 1. ročník základných škôl
Autor
Vychází 05.10.2017
Druh sortimentu Kniha
Jazyk čeština
Značka (nakladatel) Slovenské pedagogické nakladatelstvo - M
Rok vydání 201709
Pořadí vydání 1. vydání
Rozměry 120,0*170,0
Počet stran 56
EAN 9788010031818
ISBN 978-80-10-03181-8
Interní kód 0248775