• +420 777 797 300

Finanční analýza organizace z pohledu zájmových skupin

Finanční analýza organizace z pohledu zájmových skupin

Popis

Finanční analýza není jen mechanický výpočet soustav finančně analytických ukazatelů z účetní závěrky a komentování trendu jejich vývoje. Je především o hledání vhodné kombinace ukazatelů vzhledem k potřebám a očekávání uživatele výsledků, je o hledání příčin významných změn v ekonomické situaci podnikatelského subjektu, na něž navazují manažerská rozhodnutí. Na rozdíl od jiných publikací zaměřených na finanční analýzu kniha přináší několik nových aspektů. Kromě přehledu metod a vysvětlení silných a slabých stránek jejich použití jsou v textu objasněny vazby finanční analýzy na strategickou analýzu a strategické řízení podniku. Větší měrou se kniha soustředí na metody mezipodnikového srovnání, benchmarking a stanovení doporučených hodnot pro jednotlivé sektory hospodářství. Na hodnocení finanční situace organizace je přitom pohlíženo jiným způsobem, a to z hlediska zájmových skupin (stakeholders). Na základě svých praktických zkušeností autor vysvětluje, kde se ve finanční analýze dělají nejčastější chyby, a představuje základní principy finančně analytického myšlení. Teoretická část je doplněna o praktické příklady použití představených metod a ukazatelů s vazbou na účetní výkazy. Kniha je určena finančním manažerům a vlastníkům organizací a dalším zájmovým skupinám v podobě externích analytiků (pracovníkům bank, poradenských firem atd.), ale i pedagogům a studentům vyšších odborných škol a vysokých škol ekonomického zaměření. Rámcový obsah 1. Význam finanční analýzy ve strategickém řízení organizace 2. Zdroje dat z finančního účetnictví pro finanční analýzu 3. Analýza struktury účetních výkazů 4. Krátkodobé finanční řízení 5. Finanční řízení kapitálové struktury 6. Rentabilita jako strategický cíl organizace 7. Finanční analýza pro strategické rozhodování vlastníků a investorů 8. Finanční analýza pro malé podnikatele 9. Finanční analýza neziskových organizací 10. Scoringové modely predikce finanční situace pro všechny zájmové skupiny 11. Benchmarking jako nástroj pro hodnocení a návrh strategie 12. Systematizace ukazatelů z pohledu zájmových skupin 13. Souhrnný příklad finanční analýzy výrobního závodu Související tituly: EU62 - Podniková ekonomika. 6. přepracované vydání EU71 - Finanční účetnictví. Obecné otázky. BEK68 - Strategie úspěšného podniku. Symbióza kreativity a disciplíny BEK63 - Finanční analýza a hodnocení výkonnosti firem BEK53 - Finanční management BEK31 - Manažerské finance. 3.vydání BP113 - Finanční strategie - krok za krokem

Autoři:
Dostupnost: do 2 pracovních dní

Cena zatím neznámá

Parametry

Název Finanční analýza organizace z pohledu zájmových skupin
Autor
Druh sortimentu Kniha
Jazyk čeština
Značka (nakladatel) Nakladatelství C.H.Beck
Pořadí vydání 1. vydání
Rozměry 0,0*0,0
Počet stran 192
EAN 9788074006647
ISBN 978-80-7400-664-7
Interní kód 0248944