• +420 777 797 300

Dva procesy s Vojtechom Tukom

Dva procesy s Vojtechom Tukom

Popis

Veľké trestné procesy so sebou často nesú stigmu doby, v ktorej sa odohrávajú. Bývajú poznačené politickou a spoločenskou situáciou, ktorá predurčuje ich priebeh, ale nezriedka aj výsledok. O to viac to platí, ak je obžalovaným kontroverzný politik, ktorý si svojou činnosťou na politickej scéne získal mnohých obdivovateľov, ale aj početných odporcov či nepriateľov. Žiaden iný politik v slovenských dejinách však nebol súdený vo veľkom trestom procese hneď dvakrát. V novodobých slovenských dejinách sa taký prípad vyskytol – Dr. Vojtech Lazár Tuka, slovenský právnik, akademik, politik, odsúdený politický zločinec, predseda vlády a popravený kolaborant, stál pred súdom v roku 1929 a aj v roku 1946. Jeho procesy patria medzi významné medzníky slovenských dejín a dodnes vzbudzujú pozornosť v slovenskej verejnosti, ako aj medzi historikmi a právnymi historikmi. Publikácia je prvým uceleným monografickým spracovaním oboch procesov najmä z právno-dejinného hľadiska. V prvej kapitole je obsiahnutý stručný životopis Vojtecha Tuku. Na túto kapitolu nadväzuje spracovanie oboch procesov s dôrazom na priblíženie a analýzu právnych predpisov, na základe ktorých jednotlivé procesy prebiehali. Autori pri písaní týchto kapitol vychádzali z archívneho výskumu a dostupných prameňov. Záver monografie ponúka komparáciu oboch procesov. Publikácia je určená právnym historikom, historikom, ďalším humanitným vedcom, ale aj širokej laickej verejnosti.

Autoři:
Dostupnost: do 2 pracovních dní
445 Kč
387 Kč

Parametry

Název Dva procesy s Vojtechom Tukom
Autor
Vychází 02.01.2018
Druh sortimentu Kniha
Jazyk slovenština
Značka (nakladatel) Wolters Kluwer s. r. o.
Rok vydání 201801
Pořadí vydání 1. vydání
Rozměry 148,0*210,0
Počet stran 184
EAN 9788075528964
ISBN 978-80-7552-896-4
Interní kód 0253897