• +420 777 797 300

Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka

Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka

Popis

Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka je obľúbená doplnková učebnica pre 2. stupeň ZŠ a všetky typy stredných škôl Žiakom, študentom, učiteľom a všetkým tým, ktorí sa chcú správne vyjadrovať a písať po slovensky, poskytuje: súhrnné gramatické a pravopisné prehľady doplnené vysvetleniami a názornými príkladmi uľahčujúcimi porozumenie, upozornenia na časté chyby v písomnom a hovorenom prejave, úlohy a diktáty na precvičenie gramatických a pravopisných pravidiel a učiva o slovných druhoch, tvorivé cvičenia. Obsah príručky zohľadňuje zmeny v cieľoch a obsahu vyučovania podľa školskej reformy. Osobitná ikonka v knihe upozorňuje čitateľa na učivo, ktoré podľa Štátneho vzdelávacieho programu prešlo do obsahového štandardu strednej školy a ďalšia ikona odlišuje rozširujúce učivo. Kniha poskytuje viaceré typy testov umožňujúce overiť si zvládnutie vedomostí: minitesty, úlohy typu Monitor 9, úlohy spojené s textom overujúce úroveň čitateľskej gramotnosti. Prehľad gramatiky je publikáciou, ktorej kvalita sa s každým vydaním zvyšuje v záujme čo najväčšieho osohu pre jej používateľov. V 5. vydaní sú pridané poznámky a spresnenia niektorých textov, doplnené a prehĺbené niektoré vysvetlenia. Zdokonalená je aj grafická úprava tak, aby používateľ príručky mohol pri jej častom používaní čo najľahšie vyhľadať a pochopiť podávané informácie a zároveň mal aj príjemný estetický dojem. Kniha je vhodná aj ako učebnica pre: 5. až 9. ročník základných škôl, prímu až oktávu 8-ročných gymnázií, 1. až 4. ročník gymnázií a stredných škôl. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR odporúča titul Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka ako materiálny didaktický prostriedok pre základné a stredné školy na výučbu slovenčiny.

Autoři:
Dostupnost: do 2 pracovních dní
326 Kč
284 Kč

Parametry

Název Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka
Autor
Druh sortimentu Kniha
Jazyk slovenština
Značka (nakladatel) Pedagogické vydavateľstvo DIDAKTIS s.r.o
Pořadí vydání 1. vydání
Rozměry 164,0*234,0
Počet stran 200
EAN 9788081660177
ISBN 978-80-8166-017-7
Interní kód 0253955