• +420 777 797 300

Pravopisné cvičenia k učebnici slovenského jazyka pre 3.ročník základných škôl

Pravopisné cvičenia k učebnici slovenského jazyka pre 3.ročník základných škôl

Popis

Publikácia Pravopisné cvičenia pre 3. ročník ZŠ ponúka množstvo gramatických cvičení. Táto príručka vo forme pracovného zošita obsahuje cvičenia zamerané na opakovanie z 2. ročníka, abecedu, precvičovanie spoluhlások l/ĺ, r/ŕ a vybrané slová. Sú tu aj cvičenia na zautomatizovanie si písania i/í a y/ý a na všetky ohybné slovné druhy (podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky a slovesá). Vďaka svojej hravej forme (doplňovačky, krížovky, hádanky a prešmyčky) rozvíjajú detskú fantáziu a motivujú žiakov k samostatnej práci. Za každým tematickým celkom sa nachádza test a v závere knihy nájdete diktáty na všetky vybrané slová. Kniha obsahuje kľúč s riešeniami úloh. Nácvičné diktáty pre 3. ročník ZŠ sú takisto účinnou a vhodnou pomôckou na precvičenie tretiackeho učiva. Publikácia zodpovedá inovovanému Štátnemu vzdelávaciemu programu a korešponduje s požiadavkami ISCED 1 na žiakov 3. ročníka ZŠ v predmete slovenský jazyk a literatúra.

Autoři:
Dostupnost: do 2 pracovních dní
106 Kč
92 Kč

Parametry

Název Pravopisné cvičenia k učebnici slovenského jazyka pre 3.ročník základných škôl
Autor
Vychází 11.05.2018
Druh sortimentu Kniha
Jazyk slovenština
Značka (nakladatel) Slovenské pedagogické nakladatelstvo - M
Rok vydání 201804
Pořadí vydání 1. vydání
Rozměry 168,0*233,0
Počet stran 96
EAN 9788010032235
ISBN 978-80-10-03223-5
Interní kód 0265388